Skip to main content

Jak działa tarcza diamentowa?

Tarcza diamentowa segmentowa lub spiekana z pełnym nasypem, jest narzędziem ściernym tzn., że odkryte (poprzez usunięcie wiązania metalowego) krawędzie ziarn diamentowych w segmencie lub nasypie tarczy, ścierają obrabiany materiał. W efekcie powstaje tzw.kometa, która świadczy o ostrości tarczy. W ten sposób obracająca się tarcza, trąc o obrabiany materiał ściera wiązanie metalowe, kolejne krawędzie ziarna zostają odkryte i trą obrabiany materiał aż do całkowitego zużycia się segmentu lub nasypu.

Tarcze diamentowe są fabrycznie ostrzone a na tarczy zawsze znajduje się strzałka oznaczająca kierunek w jakim ma się obracać. Jeżeli tarcza zostanie zamontowana w odwrornym kierunku to ulegnie stępieniu. Żeby temu zapobiec strzałka zawsze wskazuje odpowiedni kierunek obrotów co jest istotne przy demontażu i ponownym montażu tarczy.

Tarcze diamentowe galwanizowane działają na tej samej zasadzie, tylko że ziarna diamentowe są całkowicie odkryte. W tym przypadku kierunek obrotów tarczy nie ma znaczenia.

Jak użytkować i eksploatować tarcze diamentowe?

Tarcza powinna być dobrana do odpowiedniej przecinarki i rodzaju ciętego materiału. Ważne są odpowiednie obroty tarczy i maszyny. Tarcze do pracy na sucho mogą pracować na mokro, ale tarcze przeznaczone do pracy na mokro nie mogą pracowac na sucho! Podczas cięcia na sucho przecinarkami kątowymi nie należy naciskać tarczą podczas cięcia- ciężar maszyny wystarczy. Ciąć należy prowadząć tarczę diamentową w bruździe- tam i z powrotem aż do całkowitego przecięcia materiału. Narzędzia do pracy na sucho przeznaczone są do pracy przerywanej co oznacza, że po 1 ew.2 minutach pracy, należy przerwać cięcie i nie wyłączając maszyny, słodzić tarczę w powietrzu.

Przy cięciu bardzo twardych spieków ceramicznych np. gresów, nawet najwyższej jakości tarcze diamentowe ulegają stepieniu. Powoduje to duże opory tarcia, wzrost temperatury i grafityzację ziarna diamentowego. Zaleca się stosowanie specjalnej płyty do ostrzenia tarcz.Wystarczy szybko i płytko naciąć 2-a razy taką płytę a tarcza zostaje natychmast naostrzona. Ostrzenie piaskowcem lub tarczami korundowymi tarcz diamentowych do cięcia gresów i innych twardych materiałów, nie zdaje egzaminu i doprowadza do zniszczenia tarczy diamentowej.

Bardzo ważny jest prawidłowy montaż tarczy diamentowej. Flansze o odpowiednich średnicach, powinny być czyste od kurzu i szlamu, bez żadnych zarysowań i uszkodzeń mechanicznych. Przetaczanie otworów w tarczach diamentowych jest niedopuszczalne, ponieważ tarcza traci naprężenie zadane przez producenta.

Przy cięciu na mokro, woda chłodząca powinna być tak skierowana, żeby tarcza zabierała ją do bruzdy a nie odbijała się od tarczy.

Wróć