Skip to main content

Blog

Jak działa tarcza diamentowa?

Tarcza diamentowa segmentowa lub spiekana z pełnym nasypem, jest narzędziem ściernym tzn., że odkryte (poprzez usunięcie wiązania metalowego) krawędzie ziarn diamentowych w segmencie lub nasypie tarczy, ścierają obrabiany materiał. W efekcie...

Czytaj więcej

Co to są tarcze diamentowe?

Tarcze diamentowe to specjalistyczne narzędzia, w których do produkcji użyto mieszanki wysokiej jakości proszków diamentów syntetycznych i proszków różnych metali jako wiązanie. W zależności od rodzajów technologii produkcji, tarcze mogą być:...

Czytaj więcej